Business

Αύξηση τζίρου και ζημιές 7,4 εκατ. ευρώ για την Frigoglass το 2018-Αισιοδοξία για το 2019

  • NewsRoom

Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass


Στα 7,4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημιές της  Frigoglass το 2018, με την εισηγμένη να καταγράφει αύξηση πωλήσεων και βελτίωση EBITDA.

Συγκεκριμένα οι πωλήσεις της εταιρείας διαμορφώθηκαν το 2018 στο ποσό των 417,297 εκατ. ευρώ, έναντι 386,049 εκατ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας αύξηση 8,1%. Στο τέταρτο τρίμηνο του 2018, οι πωλήσεις ανήλθαν στα 88,885 εκατ. ευρώ από 106,230 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2017, μειωμένες κατά 16,3%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2018 ανήλθαν στα 56,433 εκατ. ευρώ από 54,109 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,3% ενώ το τέταρτο τρίμηνο ανήλθαν σε 8,035 εκατ. ευρώ από 15,758, μειωμένα κατά 49%.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) το 2018 ανήλθαν σε 34,571 εκατ. ευρώ από 31,394 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,1%, ενώ το τέταρτο τρίμηνο ανήλθαν σε 2,788 εκατ. ευρώ από 8,808 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 68,3%.

Το 2018 η Frigoglass προυσίασε καθαρές ζημίες ύψους 7,404 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών ύψους 27,606 εκατ. ευρώ το 2017. Το τέταρτο τρίμηνο του 2018, οι καθαρές ζημίες ανήλθαν σε 6,310 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει η Frigoglass, τα κυριότερα στοιχεία του 2018 έχουν ως εξής:

  • Επιτυχής υλοποίηση της εμπορικής στρατηγικής στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης με αποτέλεσμα την αύξηση των παραγγελιών από τους εμφιαλωτές της Coca-Cola
  • Ισχυρές επιδόσεις του κλάδου Υαλουργίας ως συνέπεια της αυξημένης ζήτησης γυάλινων φιαλών και πλαστικών κιβωτίων
  • Διψήφια αύξηση του συγκρίσιμου EBITDA και βελτίωση του αντίστοιχου περιθωρίου ως αποτέλεσμα του όγκου πωλήσεων και της υλοποίησης πρωτοβουλιών μείωσης του κόστους στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης, καθώς και λόγω της ανοδικής ζήτησης και της τιμολογιακής πολιτικής στον κλάδο Υαλουργίας
  • Ελεύθερες ταμειακές εισροές, σε σύγκριση με εκροές το 2017
  • Βελτίωση του δείκτη Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA στο 4,0
frigoglass
Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) δεν συμπεριλαμβάνουν το μη-επαναλαμβανόμενο κέρδος από την πώληση του κτιρίου της Κίνας το 2017

Κυριότερα στοιχεία του τετάρτου τριμήνου 2018

  • Οι πωλήσεις του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης όπως αναμενόταν μειώθηκαν λόγω της υψηλής συγκριτικής βάσης μετά από ένα ιδιαίτερα ισχυρό τέταρτο τρίμηνο το 2017 στη Δυτική Ευρώπη
  • Διατήρηση της δυναμικής ανάπτυξης των πωλήσεων του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης στην Αφρική – διψήφιο ποσοστό αύξησης των πωλήσεων
  • Αυξημένες κεφαλαιακές δαπάνες για αξιοποίηση των ευκαιριών ανάπτυξης στον κλάδο Υαλουργίας – η ανακατασκευή του κλιβάνου εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
  • Ολοκλήρωση της πώλησης της εταιρείας υαλουργίας στο Ντουμπάι – μέρος των εσόδων διατέθηκε για τη μείωση του δανεισμού

Ο Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε: «Το 2018 ήταν μια καλή χρονιά, με αύξηση των πωλήσεων, βελτίωση του συγκρίσιμου περιθωρίου EBITDA και θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές. Αυτή η επίδοση αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην υλοποίηση της δέσμευσής μας για επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο στόχο μας για αύξηση των πωλήσεων και για περαιτέρω βελτίωση του περιθωρίου κέρδους, καθώς και για την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων, που θα μας επιτρέψουν να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες ανάπτυξης στις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε. Διατηρούμε συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2019, λαμβάνοντας υπόψη τη μέχρι στιγμής θετική τάση που έχει σημειωθεί στο πρώτο τρίμηνο του 2019».

Επιχειρηματική Προοπτική

«Πετύχαμε μια καλή επίδοση κατά το πρώτο έτος, μετά την ολοκλήρωση της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης του Ομίλου. Δημιουργήσαμε θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές, αυξήσαμε τις πωλήσεις και το συγκρίσιμο EBITDA, καθώς και το περιθώριο EBITDA, σύμφωνα με τις προσδοκίες μας. Η επίδοση αυτή αποτελεί ορόσημο για την επιστροφή της εταιρείας στη βιώσιμη ανάπτυξη. Το 2019 αναμένουμε να συνεχιστεί η δυναμική αύξησης των πωλήσεων στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης, ως αποτέλεσμα των αυξημένων επενδύσεων των πελατών μας σε επαγγελματικά ψυγεία και της αύξησης του μεριδίου της αγοράς. Στον κλάδο Υαλουργίας αναμένουμε αύξηση της ζήτησης για γυάλινες φιάλες, η οποία αποδίδεται στα ισχυρά βασικά μεγέθη της αγοράς αναψυκτικών και ποτών, την πρόσφατη αύξηση της δυναμικότητας στον τομέα της μπύρας καθώς και τις νέες κυκλοφορίες προϊόντων των πελάτων μας.

Επίσης, λαμβάνουμε μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση της κοστολογικής μας βάσης, ώστε να ενισχύσουμε την αύξηση του περιθωρίου κέρδους και το 2019. Στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης υλοποιούμε πρωτοβουλίες, για να πετύχουμε εξοικονόμηση του κόστους των πρώτων υλών και να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα, καθώς και να εξορθολογήσουμε το παραγωγικό πλάνο και να εξοικονομήσουμε κόστος από την απλοποίηση του εύρους παραγόμενων προϊόντων μας. Είμαστε προσηλωμένοι στην καινοτομία, αναπτύσσοντας επαγγελματικά ψυγεία που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας.

Η χρυσή διάκριση από την EcoVadis αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής μας στην αειφορία. Επίσης, εναρμονίζουμε σταδιακά τον σχεδιασμό των προϊόντων μας και συνεχίζουμε να εξορθολογίζουμε την παραγωγική δυναμικότητα των εργοστασίων μας, με στόχο την περαιτέρω αύξηση της αποδοτικότητας. Η ανάπτυξη του τομέα Service (Frigoserve) προχωρά καλά και αναμένουμε την επέκταση της πελατειακής μας βάσης. Η ανάπτυξη του όγκου πωλήσεων, η αύξηση των τιμών και οι βελτιώσεις στην αποδοτικότητα των κλιβάνων θα συμβάλλουν στην αύξηση του περιθωρίου κέρδους στον κλάδο Υαλουργίας για το 2019.

Η Frigoglass συνεχίζει να επενδύει στη μελλοντική ανάπτυξη. Το τέταρτο τρίμηνο του 2018, ο Όμιλος ανακοίνωσε επένδυση ύψους €25-30 εκατ., με στόχο την αύξηση της δυναμικότητας ενός κλιβάνου στη μονάδα Beta Glass στην πόλη Agbara της πολιτείας Ogun στη Νιγηρία. Η επένδυση περιλαμβάνει την αντικατάσταση ενός κλιβάνου, που έχει ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του, με έναν νέο, μεγαλύτερων διαστάσεων, την προσθήκη μίας ακόμα γραμμής παραγωγής, την υλοποίηση αναβαθμίσεων στις υπάρχουσες γραμμές παραγωγής, καθώς και την τοποθέτηση νέου εξοπλισμού ελέγχου ποιότητας.

Ο νέος κλίβανος αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2020. Χάρη σε αυτήν την επένδυση, υποστηρίζουμε την ανάπτυξη των διεθνών και περιφερειακών πελατών αναψυκτικών και ποτών μας, σε αυτή την υψηλής δυναμικής ανάπτυξης περιοχή της Δυτικής Αφρικής. Μετά την έναρξη του έργου μετασχηματισμού της επιχειρησιακής πλατφόρμας SAP στα τέλη του 2018, εργαζόμαστε για να οριστικοποιήσουμε τη φάση σχεδιασμού αυτής της τριετούς πορείας. Τέλος, έχουμε δρομολογήσει επενδύσεις με στόχο τη βελτιστοποίηση του κόστους και τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης. Συνολικά, αναμένουμε το ύψος των κεφαλαιακών δαπανών του Ομίλου για το 2019 να ανέλθει στο επίπεδο των €25-30 εκατ.».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Frigoglass: Nέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου μετά την παραίτηση Κωστόπουλου

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Frigoglass: Ολοκληρώθηκε η πώληση της θυγατρικής της στην ATG Investments

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Frigoglass: Αύξηση πωλήσεων και περιορισμός ζημιών στο εννεάμηνο