F

Business

ANEK: Μεγάλες ζημιές το 2018 -Προς αύξηση κεφαλαίου 20 εκατ. ευρώ

ΑΝΕΚ

Γιώργος Κατσανεβάκης, πρόεδρος του Δ.Σ. της ΑΝΕΚ


Ακριβά κόστισε στην ΑΝΕΚ η σημαντική αύξηση των τιμών των καυσίμων κατά 25% περίπου στη χρήση 2018, η οποία σε συνδυασμό με το σχηματισμό έκτακτων προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων ποσού   6,8 εκατ. ευρώ, είχαν ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση των καθαρών αποτελεσμάτων του Ομίλου και την εμφάνιση ζημιών μετά από τρεις συνεχόμενες κερδοφόρες χρήσεις.

Αυτά αναφέρει η Οικονομική έκθεση της εισηγμένης για τα αποτελέσματα το 2018 εξηγώντας τους λόγους γιατί  το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας και του Ομίλου στις 31.12.2018 έχει καταστεί αρνητικό κατά   7,8 εκατ. ευρώ και   8,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Επίσης, λόγω του υψηλού λειτουργικού κόστους και της περιορισμένης ταμειακής ρευστότητας κατά το β’ εξάμηνο του 2018, όπως αναφέρει,  δεν κατέστη δυνατή η εξυπηρέτηση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της Μητρικής. Ως εκ τούτου,
στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης έχει γίνει αναταξινόμηση των μακροπρόθεσμων δανείων της Μητρικής σε βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 74 του ΔΛΠ 1.
Συνέπεια της αναταξινόμησης των μακροπρόθεσμων δανείων, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου στις 31.12.2018 ανερχόταν σε € 313,7 εκατ., ενώ το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ανερχόταν σε € 46,1 εκατ.

Θετικό το 2019-Προς αύξηση κεφαλαίου 20 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από τη διοίκηση προϋπολογισμό για τη χρήση 2019, αναμένεται να υπάρξει σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων και επιστροφή του Ομίλου στην κερδοφορία, ενώ δεν προβλέπονται σημαντικές εκροές σε κεφαλαιουχικές δαπάνες και επενδύσεις. Σημειώνεται, επίσης, ότι στις δανειακές συμβάσεις προβλέπεται μετατροπή μέρους του ομολογιακού δανείου σε μετοχές σε περίπτωση ύπαρξης αρνητικών ιδίων κεφαλαίων και επαναφορά τους σε θετικό επίπεδο. Τέλος, στις 28 Μαρτίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε αρχικά να προτείνει στη Γενική Συνέλευση
την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των   20 εκατ. ευρώ με όρους και προϋποθέσεις που θα αποφασιστούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Αύξηση του κύκλου εργασιών στα €168,2 εκατ. το 2018 έναντι €164,7 εκατ. το προηγούμενο έτος και αύξηση των EBITDA στα €14,6 εκατ. από €12,8 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα, ανακοίνωσε ο όμιλος της Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) για το 2018.

Ζημιές 13,8 εκατ. ευρώ στα αποτελέσματα του 2018

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της χρήσης 2018 ανήλθαν σε ζημιές  13,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών   9,8 εκατ. ευρώ το 2017.

Μετά από τρία συνεχόμενα έτη κερδοφορίας, ο Όμιλος και η Μητρική εμφάνισαν ζημιές μετά από φόρους. Οι έκτακτες προβλέψεις, καθώς και τα χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα λειτούργησαν δυσχερώς στα καθαρά αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια τα οποία κατέστησαν αρνητικά.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2018 για τον Όμιλο και τη Μητρική διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κύκλος Εργασιών

Αύξηση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ο οποίος το 2018 ανήλθε σε   168,2 εκατ. ευρώ έναντι  164,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε   153,5 εκατ. ευρώ έναντι   149,3 εκατ. ευρώ.

Μικτά Αποτελέσματα

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη για το 2018 ανήλθαν σε  31,6 εκατ. ευρώ έναντι  31,4 εκατ. ευρώ  το 2017, ενώ για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε   27,4 εκατ. ευρώ έναντι   28,0 εκατ. ευρώ. Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου ανήλθε σε  136,7 εκατ. ευρώ από   133,3 εκατ. ευρώ και της Εταιρείας σε  126,0 εκατ. ευρώ από  121,3 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων.

EBITDA

Ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ποσού  14,6 εκατ. ευρώ έναντι   12,8 εκατ. ευρώ, ενώ, αντίστοιχα, για τη Μητρική το EBITDA ανήλθε σε  14,8 εκατ. ευρώ το 2018 έναντι   13,2 εκατ. ευρώ  την προηγούμενη χρήση.

 Καθαρά αποτελέσματα

Τέλος, τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της χρήσης 2018 ανήλθαν σε ζημιές € 13,8 εκατ. έναντι κερδών € 9,8 εκατ. το 2017, ενώ αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 13,2 εκατ. έναντι κερδών € 12,6 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Στρατηγικοί στόχοι της διοίκησης του Ομίλου για το 2019 είναι η επιστροφή στην κερδοφορία, η ενίσχυση της ρευστότητας, η βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, καθώς και η αντιστροφή των ιδίων κεφαλαίων σε θετικό πρόσημο.


ΣΧΟΛΙΑ