Το ενδιαφέρον της BC Partners για την Forthnet εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης που έχει η θυγατρική της,...