ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Συγκεκριμένα ζητούν από τις τράπεζες αναλυτικά στοιχεία με το πόσα δάνεια έχουν εκταμιεύσει την περίοδο της πανδημίας, πόσα από...

Το 97% των επιχειρήσεων που έλαβαν δάνεια στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙ αύξησαν ή διατήρησαν τις θέσεις εργασίας

Ρευστότητα ίση με το 5% του τζίρου τους έχει χορηγηθεί μέχρι σήμερα στις επιχειρήσεις που έχουν δανειοδοτηθεί μέσω των...