Αδωνις Γεωργιάδης

Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για λόγους ενεργειακής ασφάλειας, να έχει εναλλακτικές πηγές ενεργειακού εφοδιασμού με φυσικό...