Τράπεζες

Ανοιχτό σε όσες επιχειρήσεις έχουν ήδη πάρει δάνειο με κρατική εγγύηση το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Yφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης


Η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που έχουν ήδη λάβει δάνειο μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ ή έχουν δανειοδοτηθεί στο πλαίσιο της α’ φάσης του Ταμείου Εγγυοδοσίας, θα δίνεται κατά τη β’ φάση του Ταμείου Εγγυοδοσίας, που αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Οκτωβρίου, μέσω του οποίου θα δοθεί ρευστότητα 3 δισ. ευρώ σε μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις.

Σήμερα η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα δημοσιεύσει την πρόσκληση προς τις τράπεζες για τη συμμετοχή τους στη β΄ φάση, στην οποία το δημόσιο έχει δώσει κρατική εγγύηση ύψους 1 δισ. ευρώ και σύμφωνα με πληροφορίες οι όροι δανειοδότησης δεν θα περιλαμβάνουν περιορισμούς ως προς τη συμμετοχή των επιχειρήσεων που έχουν λάβει κρατικό χρήμα μέσω προηγούμενων προγραμμάτων.

Στην απόφαση αυτή κατέληξε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και συγκεκριμένα ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Γιάννης Τσακίρης, συνεκτιμώντας τις ανάγκες της αγοράς, αλλά και το στόχο για πλήρη απορρόφηση των χρημάτων του Ταμείου Εγγυοδοσίας έως τα τέλη του χρόνου.

Το ποσό του 1 δισ. ευρώ της κρατικής εγγύησης μαζί με τη μόχλευση κεφαλαίων από τις τράπεζες, θα δώσουν στην αγορά ρευστότητα 3 δισ. ευρώ περίπου. Συγκεκριμένα η κρατική εγγύηση του 1 δισ. ευρώ θα μοιραστεί κατά 700 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία μαζί με την τραπεζική μόχλευση θα δώσουν δάνεια 2,1 δισ. ευρώ, ενώ άλλα 80 εκατ. ευρώ θα δοθούν για τις μεγάλες επιχειρήσεις, τα οποία μαζί με την τραπεζική μόχλευση θα δώσουν δάνεια 280 εκατ. ευρώ.

Ειδική πρόβλεψη θα υπάρξει για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, που απασχολούν έως 10 εργαζόμενους, για τις οποίες θα διατεθούν μέσω ξεχωριστού προγράμματος 220 εκατ. ευρώ. Η κρατική εγγύηση μαζί με την τραπεζική μόχλευση θα δώσει δάνεια 400 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν με ευνοϊκούς όρους σε πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι όροι του Προγράμματος θα είναι οι ίδιοι με αυτοί που ίσχυσαν στην πρώτη φάση του, με βάση τους οποίους στο πρόγραμμα δανειοδότησης με εγγύηση του δημοσίου θα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της οικονομίας. Η διάρκεια των δανείων θα είναι 5ετής συμπεριλαμβανομένης και τυχόν περιόδου χάριτος.

Το ύψος του ποσού του δανείου για κεφάλαια κίνησης, που θα μπορούν να χορηγήσουν οι τράπεζες στις επιχειρήσεις, θα αντιστοιχεί:

• Είτε στο διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019.

• Είτε στο 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το ίδιο έτος.

Το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί έπειτα από αξιολόγηση της τράπεζας που χορηγεί το δάνειο προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης.

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ