συμφωνία εξυγίανσης

John Davison Pillarstone

Στην κυριότητα της Pillarstone περνά οριστικά η φαρμακοβιομηχανία Famar, που μπαίνει υπό την ομπρέλα της επενδυτικής πλατφόρμας που ίδρυσε...