• μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων

    πλοία μεταφοράς container MSC, Maersk

    Τέλος στη συμμαχία τους δίνουν οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων