εργαζομενοι

ΑΒΑΞ: Εφαρμόζει ψηφιακά μοντέλα διαχείρισης των διαδικασιών υγείας και ασφάλειας στους εργαζόμενους πρώτης γραμμής

Ο Όμιλος ΆΒΑΞ πρωτοπορεί εφαρμόζοντας ψηφιακά μοντέλα διαχείρισης των διαδικασιών υγείας και ασφάλειας στους εργαζόμενους πρώτης γραμμής