έκθεση

Την άμεση λήψη μέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αποδέσμευση της επιχειρηματικότητας από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις προτείνει...

Τις εγκληματικές ανεπάρκειες του μηχανισμού πυροπροστασίας καταδεικνύει η έκθεση-φωτιά της ανεξάρτητης επιτροπής για την διαχείριση πυρκαγιών, που συστάθηκε μετά την τραγωδία...