άνθρακας

Η Mercedes-Benz σκοπεύει να εξηλεκτριστεί πλήρως και να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα ανά επιβατικό αυτοκίνητο έως το 2030.