F

ESG Πρόσωπα

Έλενα Αθουσάκη (Motor Oil): Οι επενδυτές πιέζουν για επιδόσεις ESG και απανθρακοποίηση

Έλενα Αθουσάκη (Motor Oil): Οι επενδυτές πιέζουν για επιδόσεις ESG και απανθρακοποίηση

Έλενα Αθουσάκη,  Διευθύντρια ESG, Βιώσιμης ανάπτυξης και κλιματικής αλλαγής του Ομίλου Motor Oil


Ένα  μακροπρόθεσμο πρόγραμμα ESG, το οποίο θα είναι συμμορφωμένο με τις ανάγκες και τις δυνατότητες του Ομίλου και πλήρως ενσωματωμένο στη λειτουργία του, σχεδιάζει η Motor Oil, όπως δηλώνει, μιλώντας στο ESG Today του mononews.gr, η Έλενα Αθουσάκη, Διευθύντρια ESG, Βιώσιμης ανάπτυξης και Κλιματικής αλλαγής του Ομίλου Motor Oil.

Επίσης όπως αναφέρει, η Motor Oil συμμετέχει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διαβούλευση που προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ενσωμάτωση της Οδηγίας RED II στο Ελληνικό δίκαιο και προσβλέπουμε σε μια ουσιαστική συνεργασία. Σημειώνει,  υπάρχει ανάγκη για βιώσιμες επενδύσεις στην παραγωγή καυσίμων χαμηλών εκπομπών και  θα πρέπει να υποστηρίζεται από ένα καλά σχεδιασμένο και σταθερό πλαίσιο με συγκεκριμένες δράσεις και κίνητρα.

Από την επαφή σας με θεσμικούς επενδυτές, ποιες είναι σήμερα οι προτεραιότητες και οι απαιτήσεις τους;

Κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα των επενδυτών είναι η απόδοση των εταιρειών στα θέματα ESG, κυρίως όσον αφορά τον κλάδο των πετρελαιοειδών. Είναι ξεκάθαρο το ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών έχει στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς η πίεση που ασκούν τόσο οι ίδιοι, όσο και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για καλύτερη επίδοση σε θέματα ESG, αλλά και για μία αποτελεσματική στρατηγική απανθρακοποίησης και ενεργειακής μετάβασης, είναι μεγάλη. Σε αυτό το πλαίσιο, υλοποιούμε όλο και περισσότερες ESG δράσεις και επενδύσεις, με στόχο την προσέλκυση κορυφαίων στελεχών που θα βοηθήσουν τον Όμιλο να επιτύχει τους στόχους του.

Ποια από τα κριτήρια ESG αποτελούν προτεραιότητα για τη Motor Oil;

Ο κλάδος μας αντιμετωπίζει ραγδαίες μεταβολές λόγω των αυξανόμενων και διαφοροποιημένων αναγκών των καταναλωτών, αλλά και των φιλόδοξων σχεδίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μία «πράσινη» Ευρώπη.

Για να ανταποκριθούμε εγκαίρως στις εξελίξεις, σχεδιάζουμε ένα μακροπρόθεσμο ESG πρόγραμμα, συμμορφωμένο με τις ανάγκες και τις δυνατότητες του Ομίλου και πλήρως ενσωματωμένο στη λειτουργία του. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό πρόγραμμα, που δεν αποσκοπεί στον επικοινωνιακό εντυπωσιασμό, αλλά σε ουσιώδη και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ως άμεση προτεραιότητα έχουμε θέσει την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη δέσμευση του άνθρακα, ενώ παράλληλα στοχεύουμε στην ανάπτυξη ενός διαφοροποιημένου ενεργειακού χαρτοφυλακίου και στην ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Επίσης, φροντίζουμε για τη διαρκή αναβάθμιση και βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης του Ομίλου, καθώς και της κανονιστικής συμμόρφωσης του Ν. 4706/2020, μέσω της δημιουργίας ειδικών επιτροπών, εφαρμογής διαφανών πολιτικών, διαδικασιών και αναφορών που αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη στήριξή μας στα ανθρώπινα δικαιώματα και φυσικά, στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

Στην παραγωγή βιώσιμων προϊόντων, εντάσσονται τα βιοκαύσιμα; Πρόκειται να συμμετάσχετε στα νέα σχήματα που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος;

Συμμετέχουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διαβούλευση που προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ενσωμάτωση της Οδηγίας RED II στο Ελληνικό δίκαιο και προσβλέπουμε σε μια ουσιαστική συνεργασία που θα οδηγήσει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55%, έως το 2030. Τα κριτήρια αειφόριας και βιωσιμότητας για τη χρήση βιοκαυσίμων θα αποτελέσουν σημαντικό στοιχείο της αναθεωρημένης RED II και η ανάγκη για βιώσιμες επενδύσεις στην παραγωγή καυσίμων χαμηλών εκπομπών θα είναι απαραίτητη. Για αυτόν το λόγο, η εφαρμογή της Οδηγίας RED II στην Ελλάδα θα πρέπει να υποστηρίζεται από ένα καλά σχεδιασμένο και σταθερό πλαίσιο με συγκεκριμένες δράσεις και κίνητρα.

Ποιες είναι οι ESG επιδόσεις της Motor Oil σήμερα και πού στοχεύει η στρατηγική σας; 

Ο Όμιλος Motor Oil παρακολουθώντας διαρκώς την εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής και τα αποτελέσματά της σε παγκόσμιο επίπεδο, λαμβάνει δράση, υιοθετώντας υπεύθυνα μια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, βασισμένης σε βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους, αλλά και μακροπρόθεσμους στόχους. Η στρατηγική του Ομίλου είναι πλήρως εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία του Παρισίου, καθώς και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Ο Όμιλος έχει δεσμευθεί να υποστηρίζει ενεργά τις βέλτιστες πρακτικές βιωσιμότητας και να αξιολογεί τακτικά και με πλήρη διαφάνεια την επίδοσή του.

Βασικός πυλώνας της στρατηγικής του Ομίλου είναι η σταδιακή ενεργειακή μετάβαση και η μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, με απώτερο στόχο την απανθρακοποίησή του.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος επενδύει διαρκώς σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας και σε ανανεώσιμα, εναλλακτικά καύσιμα, ενώ ταυτόχρονα στηρίζει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και τις εφαρμόζει, με αυξανόμενο ρυθμό τα τελευταία χρόνια, σε όσες πτυχές των δραστηριοτήτων του είναι εφικτό. Όλα τα προγράμματα που εφαρμόζει ο Όμιλος στο πλαίσιο της στρατηγικής του έχουν προηγουμένως αξιολογηθεί αναφορικά με τις επιπτώσεις τους στα ουσιαστικά θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ESG), ενώ παράλληλα γίνεται παρακολούθηση των βασικών δεικτών επίδοσης του Ομίλου (KPIs) και επικοινωνία αυτών στα ενδιαφερόμενα μέρη. Τέλος, ο Όμιλος Motor Oil δεσμεύεται να λειτουργεί υπεύθυνα και να διαχειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ελλοχεύοντες κλιματικούς κινδύνους, οδεύοντας σταθερά σε ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών.

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες για τον κλάδο των διυλιστηρίων για να μειώσουν το ESG Risk. Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να αποδώσει η στρατηγική σας; 

Η ενεργειακή μετάβαση είναι το κλειδί για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του Ομίλου, συμβαδίζοντας απόλυτα με τους ESG στόχους που έχουν τεθεί. Η ενεργειακή μετάβαση είναι μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο, μεγάλες στοχευμένες επενδύσεις, προσεκτικό σχεδιασμό/υλοποίηση, αλλά και σοβαρή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Who is Who

Η Έλενα Αθουσάκη είναι Διευθύντρια ESG, Βιώσιμης ανάπτυξης και Κλιματικής αλλαγής του Ομίλου Motor Oil.

Διαθέτει πολυετή, διεθνή εμπειρία στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης στον κλάδο της ενέργειας, της ναυτιλίας, και των χρηματοοικονομικών. Συμμετέχει ενεργά σε διάφορα forums και think tanks.

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ