• Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών

    Κώδικα δεοντολογίας, που θα ισχύει σε όλους τους κρατικούς, καλλιτεχνικούς φορείς και τις εκπαιδευτικές δομές ετοιμάζει το υπουργείο Πολιτισμού,...