Παναγιώτης Τσάκος

Παναγιώτης Τσάκος - Νίκος Τσάκος

Το Ναυτικό Λύκειο (ΤΕΕΝΣ) αποτελεί το πρώτο Ιδιωτικό, Ναυτικό, ΜΗ Κερδοσκοπικό Λύκειο της Ευρώπης. Οι Ιδρυτές του, ο καπτα...