ΟΤΕ

τσαμάζ ΟΤΕ

Η δημιουργία τριών νέων θυγατρικών εταιρειών, μέσω της διάσπασης των κλάδων Εξυπηρέτησης Πελατών Καταστημάτων και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου από...