Σώζοντας το φαγητό σώζουμε το περιβάλλον

Σώζοντας το φαγητό, σώζουμε το περιβάλλον