Η Ηλεκτροκίνηση είναι εδώ!

Φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος

Οι υπηρεσίες φόρτισης έχουν κάποιους κανόνες, ένας βασικός είναι η εγκατάσταση συγκεκριμένου λογισμικού στο κινητό σου

Η RFID κάρτα για την φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων

Επιλέγοντας ένα σταθερό πάροχο υπηρεσιών φόρτισης η νέα εξηλεκτρισμένη κινητικότητά σου αποκτά άλλη διάσταση.