• Η Ηλεκτροκίνηση είναι εδώ!

    Φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος

    Οι υπηρεσίες φόρτισης έχουν κάποιους κανόνες, ένας βασικός είναι η εγκατάσταση συγκεκριμένου λογισμικού στο κινητό σου

    Η RFID κάρτα για την φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων

    Επιλέγοντας ένα σταθερό πάροχο υπηρεσιών φόρτισης η νέα εξηλεκτρισμένη κινητικότητά σου αποκτά άλλη διάσταση.