όμιλος Τσάκου

Συνολικά, ο όμιλος Τσάκου ναυπηγεί είκοσι πλοία τα οποία θα παραδοθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια

Ένα ναυπηγικό πρόγραμμα που υπερβαίνει τα 1,2 δισ. δολάρια βρίσκεται σε εξέλιξη για τον όμιλο ναυτιλιακών επιχειρήσεων της Tsakos Shipping