νέα

Τα πρώτα νέα σκευάσματα εντάχθηκαν στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων από τον ΕΟΠΥΥ, παίρνοντας το πράσινο φως από τις Επιτροπές...