Κοπελούζος

Κοπελούζος

Η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  Συνδυασμένου Κύκλου Φυσικού Αέριο του ομίλου,  στην Αλεξανδρούπολη θα έχει ισχύ 830 MW και θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται...

Peter Livanos- Πρόεδρος Gaslog

Αν και το όνομα του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον κλάδο του LNG, στον οποία δραστηριοποιείται σχεδόν 20 χρόνια,...

  • 1
  • 2