ΚΑΣ

Είπε ότι με το σημερινό καθεστώς των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων «καταστήσαμε την Ελλάδα χώρα του "ου μπλέξεις"

Η Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας) ιδιοκτησία κατά 100% της οικογένειας Ευμορφίδη (βασική μέτοχος και στη...