• Φραγκίσκος Κανελλάκης

    Wiseman mononews

    Περισσότερες από 140 εφοπλιστικές οικογένειες ανταποκρίθηκαν μέχρι τώρα στο κάλεσμα του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) και...