• Φίλης

    Νίκος Φίλης. Υπουργός Παιδείας

    Με συντριπτική πλειοψηφία (20-5), η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) τη διδασκαλία των...