• επιστρεπτέα προκαταβολή

    Χρήστος Σταϊκούρας

    Δεύτερη ευκαιρία σε όσες επιχειρήσεις θέλουν να υποβάλουν νέα δικαιολογητικά για τις επιστρεπτέες προκαταβολές που έλαβαν, αλλά στην πορεία...