εγκύκλιος

Βρουτσης-Γιαννης

O εργαζόμενος γονέας ενημερώνει τον εργοδότη, προσκομίζοντας με κάθε πρόσφορο μέσο σχετική βεβαίωση από την οικεία σχολική μονάδα ή...

Βρουτσης-Γιαννης

Νέες οδηγίες για τους εποχικά απασχολούμενους στα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας προβλέπει εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών...

Οδηγίες προς τα νοσοκομεία για τη σταδιακή επαναλειτουργία των τακτικών χειρουργείων των δημόσιων νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών της...