Κοινωνία

Τι αλλάζει στις επικουρικές συντάξεις

  • Αργυρώ Μαυρούλη


Στην έκδοση δεκάδων ερμηνευτικών εγκυκλίων, σε αρκετές περιπτώσεις με μεγάλη καθυστέρηση, προχωρά μέχρι τις 7 Ιουλίου η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με εγκύκλιο του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου, θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες για την καταβολή επικουρικής σύνταξης για όλους τους ασφαλισμένους. Η έκδοση της συγκεκριμένης εγκυκλίου έρχεται μετά την εφαρμογή τριών ετών από τον Νόμο Κατρούγκαλου και την αναμονή ακόμη και τριών ετών για τη λήψη επικουρικής σύνταξης.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος προβλέπει ότι όλοι οι ασφαλισμένοι θα έχουν τρεις μήνες περιθώριο μετά την έκδοση της κύριας σύνταξης για να υποβάλουν αίτηση για τη λήψη επικουρικής σύνταξης χωρίς να χάνουν ούτε μια μέρα καταβολής της.

Η λήψη επικουρικής σύνταξης ανατρέχει από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της κύριας σύνταξης, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις λήψης σύνταξης. Μάλιστα δικαίωμα για τη λήψη σύνταξης έχουν και όσοι έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης από τον Απρίλιο του 2018.  

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που υπογράφει ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσος Πετρόπουλος, ενοποιείται το καθεστώς έναρξης καταβολής της επικουρικής για το σύνολο των ασφαλισμένων του ΕΤΕΑΕΠ :

  1. Για την άσκηση του δικαιώματος απαιτείται η υποβολή αίτησης στο ΕΤΕΑΕΠ.
  2. Βασική προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της επικουρικής είναι η προηγούμενη συνταξιοδότηση από το φορέα κύριας ασφάλισης για την ίδια αιτία.

Δηλαδή οι ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑΕΠ δικαιούνται σύνταξης, εφόσον θεμελιώνουν αντίστοιχο δικαίωμα στον φορέα κύριας ασφάλισης κι έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Η καταβολή της επικουρικής αρχίζει από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της σχετικής αίτησης μήνα, εφόσον τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Επεκτείνεται μάλιστα σε όλους η 3μηνη περίοδος χάριτος που προβλέπονταν μόνο για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και τους δημοσίους υπαλλήλους.

Ειδικότερα, η καταβολή της επικουρικής αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της κύριας σύνταξης, εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση επικουρικής και η αίτηση υποβληθεί μέσα σε 3 μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης για την απονομή της κύριας. Δηλαδή όλοι οι ασφαλισμένοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΕΑΕΠ ακόμη και 3 μήνες αφού βγει η απόφαση για την κύρια και να λάβουν επικουρική αναδρομικά όχι από την ημερομηνία της αίτησης αλλά από την έναρξη καταβολής της κύριας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο «η διάταξη αυτή κρίθηκε σκόπιμη, καθώς εφαρμόζεται ήδη στην πλειοψηφία των ασφαλισμένων του ΕΤΕΑΕΠ, βάσει των καταστατικών διατάξεων του πρ. ΕΤΕΑΜ και πρ. ΤΕΑΔΥ, και σκοπό έχει την προστασία των ασφαλισμένων, οι οποίοι λόγω άγνοιας ή ελλιπούς πληροφόρησης δεν υποβάλλουν ταυτόχρονα με την αίτηση για κύρια σύνταξη και αίτηση για επικουρική, αν και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις».

Το «παράθυρο» της τρίμηνης περιόδου χάριτος δίνεται και στις εκκρεμείς αιτήσεις.

Οι ρυθμίσεις για την έναρξη καταβολής της επικουρικής εφαρμόζονται καταρχήν επί αιτήσεων που υποβάλλονται από 4/12/2018 και μετά. Για όσους ωστόσο η μεταβολή της νομοθεσίας είναι επί το ευμενέστερον – κυρίως αναφορικά με την τρίμηνη περίοδο χάριτος (π.χ. πρ. ΤΕΑΥΕΚ, πρ.ΤΕΑΠΟΖΟ και πρ.ΤΕΑΥΝΤΠ) – η ρύθμιση θα ισχύσει αναδρομικά και για εκκρεμείς αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από 03/12/2018. Συμπεριλαμβάνονται  οι μη οριστικές αποφάσεις συνταξιοδότησης, επί των οποίων έχει ασκηθεί ένσταση.

Προσοχή, ασφαλισμένοι που, κατά την έναρξη χορήγησης της επικουρικής, συνεχίζουν την απασχόλησή τους ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί, θα έχουν την προβλεπόμενη μείωση 60%.

Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας και η συνέχιση της απασχόλησης δηλώνεται στην αίτηση συνταξιοδότησης.

Επικουρική σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας του θανάτου.


ΣΧΟΛΙΑ