Γενικός Δείκτης ΧΑΑ  676,13
Μεταβολή -1,04  -0,15%   

WOMEN