• Τέτη Ηγουμενίδη

    Χρήστος Μισαηλίδης (IWG) Το πλάνο ανάπτυξης των ευέλικτων γραφειακών χώρων – Η ζήτηση σήμερα είναι μεγαλύτερη από την προσφορά

    Υπερδιπλάσιες αποδόσεις από αυτές που προσφέρει η παραδοσιακή μίσθωση γραφείων δίνει στους ιδιοκτήτες ακινήτων η υπηρεσία ευέλικτων χώρων εργασίας,...