Έφη Καραγεώργου

Το δίκτυο οδεύει σε δραματική συρρίκνωση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός φέρνει τα τραπεζικά καταστήματα του μέλλοντος και οι τραπεζοϋπάλληλοι «βλέπουν»...

Τέσσερα  σχέδια συν ένα υπόσχονται να  δώσουν λύση στο οξύ πρόβλημα των 88 δισ. ευρώ «κόκκινων» δανείων, με τη δημιουργία οχημάτων...

Μιλώντας στο NPL Summit 2018 ο Διοικητής της τράπεζας της Ελλάδος αναφέρθηκε στα  σημαντικά   βήματα  που έχουν γίνει,  σε   επίπεδο νομοθετικών  πρωτοβουλιών,   ρυθμιστικού   πλαισίου , καθώς και...

Η τιτλοποίηση των «κόκκινων» στεγαστικών δανείων της Eurobank, όπως και το ιταλικό μοντέλο για τη διαχείριση των μη καθυστερούμενων δανείων,...