Βραζιλία

Η Βραζιλία γίνεται σιγά – σιγά η  Νέα Ελλάδα.Ιερή αγελάδα θεωρείται το δημόσιο και το 90% των δαπανών δεν...