Τεχνική Ολυμπιακή

Επενδυτές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν στοιχεία του ενεργητικού της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ή και της ίδιας της Τεχνικής Ολυμπιακής αναζητεί...