στασιμοπληθωρισμός

Αντώνης Κεφαλάς

Η πρόβλεψη της στήλης ότι θα περάσουμε με εποχή στασιμοπληθωρισμού φαίνεται μάλλον να επιβεβαιώνεται καθώς όλες οι εκτιμήσεις των...