πτωχευτικός

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας

«Κόκκινη» κάρτα έβγαλαν οι Βρυξέλλες στον Χρήστο Σταϊκούρα και του διαμήνυσαν ορθά κοφτά: ξεχάστε κάθε παράταση στα προγράμματα Γέφυρα...