• παρουσίαση βιβλίου

    Κατάστημα Public

    Οι εκδηλώσεις επανέρχονται στο Public τον Μάρτιο, προσφέροντάς μας έμπνευση και προβληματισμούς! Επίκαιρες συζητήσεις και παρουσιάσεις βιβλίων