Παπαχριστόπουλος

«Ο εκβιαζόμενος πρωθυπουργός, που στηρίζεται στις διαθέσεις της Μεγαλοοικονόμου και του Παπαχριστόπουλου, απευθύνεται στον πρόεδρο της Βουλής σαν υφιστάμενό του,...