ομόλογο

Ευθύμιος Μπουλούτας. Διευθύνων Σύμβουλος της Ελλάκτωρ

Απαλλαγμένοι από δεσμευτικούς όρους και κυρίως χωρίς κανένα…άγχος, οι καλοπληρωμένοι κάτοχοι του μεγάλου ομολόγου της Ελλάκτωρ, καλούνται να λάβουν...