ομόλογο

Οι επενδυτές εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για τον ΟΤΕ υποβάλλοντας προσφορές άνω των 2,25 δισ. ευρώ