Νίκας

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος:

Το πλάνο του για τη δημιουργία ενός μεγάλου Ομίλου τροφίμων με ευρύ αποτύπωμα και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα φαίνεται ότι...