• ΙΝΚΑ

    Γιώργος Λεχουρίτης, Πρόεδρος ΙΝΚΑ-Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας

    Σημειώνεται ότι οι αυξήσεις των τιμών ρεύματος, είναι, κατά πληροφορίες,  υπό διερεύνηση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ενώ παρακολουθείται στενά...