υγροποιημένο φυσικό αέριο

Τη μεγαλύτερη αύξηση για τους τελευταίους 12 και πλέον μήνες σημείωσαν οι παραδόσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), καθώς η...