ειδήσεις

Ανάμεσα στα πολλά, σοβαρά προβλήματα που μαστίζουν τον πλανήτη, υπήρξαν και μερικές θετικές ειδήσεις.