Γιώργος Καρανίκας

Πλήρης απογοήτευση επικρατεί στον εμπορικό κόσμο για την απόφαση να παραταθεί η αναστολή λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένου και...