• φωτογραφία

    Γεννήθηκε στη Σμύρνη στην ανατολή του 20ού αιώνα, από οικογένεια εύπορη,  φιλοπρόοδη και βενιζελική.  Σπούδασε Γεωπονική στην Αγγλία, γιατί...