Αθήνα

Επικεφαλής της TUI Ελβετίας και εκπρόσωποι κορυφαίων ελβετικών τουριστικών πρακτορείων με στελέχη της Grecotel σε ξενοδοχεία του Ομίλου στην Αθήνα και την Κέρκυρα, στο πλαίσιο του ταξιδιού εξοικείωσης που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα

Στα ξενοδοχεία της Grecotel στην Αθήνα και την Κέρκυρα πραγματοποιήθηκε ταξίδι εξοικείωσης για 13 επικεφαλής, στελέχη και εκπροσώπους ελβετικών...