φορολογία

Απόστολος Βεσυρόπουλο

Σε περίπτωση θανάτου φοροτεχνικού να αναβάλλεται και η πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων φυσικών προσώπων ή επιχειρήσεων που χειρίζονταν μέχρι το...