Φοροδιαφυγή

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση, ένα σημαντικό βήμα ψηφιοποίησης των φορολογικών στοιχείων, δίνει τη δυνατότητα άμεσων και αδιάβλητων ελέγχων από μέρους...

Είναι αλήθεια, ότι σε αυτή τη χώρα προκοπή δεν μπορείς να κάνεις. Όπως είναι αλήθεια ότι το εθνικό σπορ...