• αιτήσεις συνταξιοδότησης

    Παναγιώτης Δουφεξής e-ΕΦΚΑ

    Περισσότερες από 18.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης κατατέθηκαν κατά την διάρκεια του προηγούμενου μήνα στις αρμόδιες υπηρεσίες του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα...