• Οικονομία

  Συντάξεις: Ψηφιακά η απονομή του 85% των νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης το 2021

  WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  vroutsis βρούτσης

  Γιάννης Βρούτσης,


  Το 85% των νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης θα εκδίδεται ψηφιακά μέχρι το τέλος του 2021, σύμφωνα με τη «Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

  Όπως αναφέρεται, η ψηφιακή απονομή σύνταξης ΑΤΛΑΣ που παρουσιάστηκε από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες η πλατφόρμα «ΑΤΛΑΣ» μετασχηματίζει τη διαδικασία απονομής συντάξεων σε μια απλή ηλεκτρονική υπηρεσία επιπέδου 4, επιτυγχάνοντας την απαλλαγή του ασφαλισμένου από το ρόλο του άτυπου κλητήρα που έπρεπε να συγκεντρώσει και να προσκομίσει πληθώρα δικαιολογητικών. Πλέον αυτά αντλούνται ηλεκτρονικά μέσω της διασύνδεσης του e-ΕΦΚΑ με τους φορείς που τα εκδίδουν.

  Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:

  – Στην πρώτη φάση που τέθηκε σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, στις 23 Ιουλίου 2020, εντάχθηκαν οι συντάξεις γήρατος των αγροτών και οι μεταβάσεις αιτία θανάτου. Οι επόμενες τρεις φάσεις έχουν σχεδιαστεί ως εξής:

  – Φάση Β’: Συντάξεις Αναπηρίας και Γήρατος υγειονομικών με στόχο την παραγωγική λειτουργία από το Μάρτιο του 2021

  – Φάση Γ’: Συντάξεις Γήρατος μισθωτών, δημοσίου και μηχανικών με στόχο την παραγωγική λειτουργία από τον Ιούλιο του 2021

  – Φάση Δ’: Συντάξεις Γήρατος ελεύθερων επαγγελματιών, νομικών και εργαζομένων στον τύπο με στόχο την παραγωγική λειτουργία από τον Νοέμβριο του 2021.

  Ενδεικτικά με την έναρξη της πλήρους λειτουργίας της πρώτης φάσης υλοποίησης, ο χρόνος απονομής της σύνταξης θα μειωθεί σε λίγα δευτερόλεπτα από την υποβολή της αίτησης.

  Σε κάθε μία από τις τέσσερις φάσεις περιλαμβάνεται το στάδιο του σχεδιασμού και της ανάπτυξης, το στάδιο της 3μηνης πιλοτικής λειτουργίας, το στάδιο της πλήρους παραγωγικής λειτουργίας και το στάδιο της ένταξης του μέγιστου δυνατού όγκου των εκκρεμών υποθέσεων.

  Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, μπορεί να συμβάλει ποικιλοτρόπως στην αποδοτικότερη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος μέσα από: α) την ολοκλήρωση της ενοποίησης των κατακερματισμένων λειτουργιών των ασφαλιστικών φορέων, (β) τον προσδιορισμό περιπτώσεων υψηλού κινδύνου για εισφοροδιαφυγή, (γ) την ταχύτερη ένταξη του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας και εν τέλει δ) την άμβλυνση των αναντιστοιχιών μεταξύ του επιπέδου εισφορών και παρεχόμενων υπηρεσιών των διαφορετικών ασφαλιστικών φορέων, τομέων ή κλάδων.

  Μια τέτοια ψηφιοποίηση θα οδηγήσει αφενός στην καλύτερη οργάνωση και παρακολούθηση των δαπανών για συντάξεις και αφετέρου στον υπολογισμό του κόστους των παροχών τους. Άλλη σημαντική δράση του ΕΦΚΑ είναι ο e-ΕΦΚΑ και η ανάπτυξη πληροφοριακού Συστήματος Λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ).

  Η χρηματοδότηση των ασφαλιστικών οργανισμών εξαρτάται από τις εισφορές και ως εκ τούτου η αδήλωτη εργασία και η εισφοροδιαφυγή απειλούν τη βιωσιμότητά τους. Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ελέγχου, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας εκσυγχρονίζει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ), προκειμένου να διεξάγει αποτελεσματικότερους ελέγχους των παραβατικών επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχει βελτιωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους συναλλασσόμενους. Η διασταύρωση στοιχείων οικονομικής δραστηριότητας με άλλους φορείς όπως π.χ. η ΑΑΔΕ, το ΓΕΜΗ, είναι κρίσιμο για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής.

  Διαβάστε επίσης:

  Συντάξεις: Στη δημοσιότητα κάθε μήνα οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης

  Αμοιβή 249 ευρώ για τους εργαζόμενους σε αναστολή έως τις 14 Δεκεμβρίου

  Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού: Ενιαία φόρμα αίτησης για όλα τα επιδόματα  ΣΧΟΛΙΑ