εταιρικά ομόλογα

Δυσκολότερες γίνονται οι προσπάθειες άντλησης φθηνών επενδυτικών κεφαλαίων από τις αγορές, τόσο για το Ελληνικό Δημόσιο όσο και για...