Ελβετικό Φράγκο

ελβετικό φράγκο

Δημοσιεύθηκαν οι προτάσεις του Γεν. Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υπόθεση που αφορά στη δυνατότητα δικαστικού ελέγχου του καταχρηστικού χαρακτήρα συμβατικών...

  • 1
  • 2