δωρεά

Το Γ.Ν. Καρπενησίου εξοπλίστηκε με ένα σύγχρονο μηχάνημα ανάνηψης νεογνών στο πλαίσιο του Γ' κύκλου του Προγράμματος

Μιας κοινής πρωτοβουλίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ.